Betingelser

Alt det med småt..

Afbestilling

 1. Afbestilling skal tilkendegives hurtigst muligt. Ved afbestilling hvor BM-service har indkøbt/bestilt materialer til opgaven, vil kunden blive faktureret returkommission, der måtte forekomme til leverandører, og transportudgifter. I tilfælde hvor materialer ikke kan tilbageleveres, hæfter kunden for disse materialer.
 2. Evt. afbestilling skal tilkendegives senest 2 timer før aftalt tid. I modsat fald vil BM-service fakturere kunden: Kørselsgebyr + 1 time + moms.
 3. I tilfælde af manglende afbestilling, hvor BM-service har måtte køre forgæves, faktureres kunden det antal timer, der var aftalt og planlagt til opgaven + kørselsgebyr.
 4. Afbestilling kan ske pr. telefon eller mail.

Ansvar

 1. BM-service står inde for at alle opgaver er udført professionelt og fagligt korrekt og med miljø og sikkerhed for øje.
 2. Alle opgave bliver udført i henhold til information fra kunden. Og bm-service.dk tager ikke ansvar for evt. fejl og mangler heraf.
 3. Ved Yderligere rengøring og bortskaffelse af større mængder affald faktureres kunden normal timepris samt evt. udgifter hertil.
 4. Hvis en opgave evt. bliver forsinket tilkendegiver bm-service.dk hurtigst dette til kunden og prøver for så vidt muligt at kompensere for dette. Samt aftale ny dato for færdiggørelse.
 5. BM-service tager forbehold for forsinket/mangelfuld levering, samt ændringer af moms og afgifter der skyldes uforudsigelige hændelser.
 6. BM-service forbeholder sig ret til at kunne ændre priser og vilkår med 30 dages varsel.
 7. BM-service har taget forbehold for de opgaver der ikke kan blive udført og vil ikke hæfte for evt. ny bestilling af anden håndværker til færdiggørelse af opgave. Eks. BM-service har sagt ja til at udskifte vandmåler/pumpe eller lign. efter udførelse af andet rørarbejde. Hvis det så senere viser sig at BM-service ikke kan udskifte vandmåler/pumpe eller lign, vil BM-service frasige sig alt ansvar til ny bestilling af eks VVS-firma og betaling hertil. BM-service bestiller gerne ny håndværker til færdiggørelse af opgave men hæfter ikke for betaling for arbejde/materialer og lign.
 8. Der vil blive taget betaling for det udførte arbejde. Der vil ikke blive taget betaling for opgaver vi evt. ikke kunne udføre. (se punkt ovenfor)

Betaling

 1. BM-service fremsender fakturaen pr. mail. Medmindre der er aftalt at faktura skal sendes på anden måde Eks. Post. Hvorved kunden hæfter for dette. Faktura i brevform vil blive pålagt et gebyr på 25kr
 2. Betaling kan ske enten kontant, eller ved netbank, hvorpå BM-service betalingsoplysninger kan findes på regningen eller her på siden. Hvis dette ikke ønskes aftales det ved arbejdets start.
 3. Der er normalt 8 dages betaling frist, med mindre andet er aftalt.
 4. Udfærdigelse af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i timeforbrug, materialeforbrug og eventuelle andre omkostninger.
 5. BM-service vil ved for sen betaling fremsende et rykkergebyr på 100 kr. Forfaldne beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.
 6. Eventuelle parkeringsudgifter vil blive pålagt kunden herunder ikke parkerings afgifter, men almindelige udgifter til køb af p-billet mv.

Arbejdstid

 1. Normal arbejdstid er 07.00-17.00
 2. Overtidsbetaling: Hverdage efter kl. 17.00 + 50 %.  Lørdag og søndag samt helligdage 100 %
 3. Kørselsgebyr dækker materialer i form af brændstof samt diverse små materialer. Kørselsgebyr gør det muligt, at vi kan tilbyde en service, hvor vi kan tage mindre opgaver helt ned til 1 times varighed.
 4. Ved opgaver under en time vil BM-service faktura 1 time + kørselsgebyr.

Fortrolighed

 1. Alle oplysninger vedr. ordrer og kunder behandles fortroligt.

Reklamation

 1. Evt. Fejl og mangler skal tilkendegives hurtigst muligt.
 2. Evt. Fejl og mangler skal senest tilkendegives 2 år efter afsluttet opgave.
 3. Uoverensstemmelser løses ved dialog og i sidste konsekvens efter danske regler og love.

Mobil hjulskift Betingelser

Priser

 1. 1000kr + moms for 2 skift inkl. Opbevaring og rengøring, pr år.
 2. En prisændring vil blive oplyst minimum 30 dage før ændring finder sted.

Betaling

 1. Der betales for et helt år ved første skift. Dvs. 1000 kr. + moms. første gang vi kommer ud, anden gang vi kommer, er der betalt og kunden skal derfor ikke betale igen.
 2. Det foregår ved at vi ved bestilling fremsender regning pr. E-mail eller post (post mod ekstra betaling 25kr.)

Aftaletidspunkt

 1. Ved bestilling aftales der en tid hvor kunden ønsker dem skiftet samt en tid der passer i vores kalender. Tid og sted skal tydeligt fremgå.
 2. Vi har en tidsmargen på 2 timer inden for det aftalte tidsrum. Når vi ikke dette, kontakter vi selvfølgelig kunden.

Øvrige Betingelser

 1. Første gang skal kunden selv medbringe hjulene eller vi kan hente dem på en lokation i Storkøbenhavn for et gebyr på 200kr. + moms.
 2. Hvis kunden ikke ønsker hjulene skiftet på firmaets adresse f.eks. på grund af firmaets regler mv. Skal vi oplyses om dette.
 3. Vi kommer ud som aftalt og beder kunden om nøglen til bilen, den kan evt. lægges klar i reception eller kunden kommer selv med nøglen. Vi kører bilen hen på nærliggende vej og skifter dem der. Efter skift køres bilen tilbage til udgangspunktet og vi afleverer nøglen i receptionen eller til kunden personligt.

Tekniske informationer

 1. Vi momentspænder hjulene og justerer dæktrykket efter fabrikantens forskrifter.
 2. Hjulene skal efterspændes efter 200km som er kundens eget ansvar.
 3. Bilen skal parkeres så der er adgang til begge sider af bilen min 70cm. Og 15 cm fra kantsten.
 4. Hvis der er låsebolte på bilen skal vi have den udleveret. Eller den kan lægges ved et aftalt sted. F.eks. bagved højre forhjul.
 5. Hvis vi mod forventning ikke kan få hjulene af pga. låsebolte mv. og kunden ikke er til at træffe, således at vi har kørt forgæves faktureres kunden et kørselsgebyr.
 6. Bilens forhjul skal pege lige ud, og evt. alarmer skal være slået fra. Bilen må ikke holde på skråninger eller steder med hældning større en 5 %
 7. Hvis dette ikke er overholdt forbeholder BM-service sig ret til at fakturere kunden et kørselsgebyr.
 8. Det er kundens ansvar at bilen holder på aftalte sted på det aftalte tidspunkt. Ved forgæves kørsel faktureres kunden et kørselsgebyr.

Arbejdssted

 1. Normalt arbejdssted er i Storkøbenhavn, ved kørsel udover faktureres gebyr på 300kr. Dækkende Sjælland og Falster.

Afbestilling

 1. Afbestilling skal ske pr. tlf. eller mail mindst dagen før aftalen. Ved for sen afmelding forbeholder BM-service ret til at fakturere 200kr.+ moms.

Erstatning

 1. BM-service vil ikke ved erstatningskrav kunne gøres ansvarlige for beløb større end 1000kr. Ej hæfter BM-service for drift tab, avancetab eller andre indirekte tab, f.eks. som følge af forsinkelse eller mangler ved ydelsen. Ved flytning af køretøjet er det kundens egen forsikring der dækker ved skade.

Opbevaring af hjul

 1. BM-service opbevarer hjulene i tørre og opvarmede lokaler.
 2. Af hensyn til indbrud og tyveri er opbevaringsstedet hemmeligt.
 3. Hjulene er selvfølgelig dækket af fuld forsikring, hvis der mod forventning skulle ske noget.