Betingelser

Alt det med småt..

Betingelser

 1. Afbestilling skal tilkendegives hurtigst muligt. Ved afbestilling hvor BM-service har indkøbt/bestilt materialer til opgaven, vil kunden blive faktureret returkommission, der måtte forekomme til leverandører, og transportudgifter. I tilfælde hvor materialer ikke kan tilbageleveres, hæfter kunden for disse materialer.
 2. Evt. afbestilling skal tilkendegives senest 2 timer før aftalt tid. I modsat fald vil BM-service fakturere kunden: Kørselsgebyr + 1 time + moms.
 3. I tilfælde af manglende afbestilling, hvor BM-service har måtte køre forgæves, faktureres kunden det antal timer, der var aftalt og planlagt til opgaven + kørselsgebyr.
 4. Afbestilling kan ske pr. telefon eller mail.
 1. BM-service står inde for at alle opgaver er udført professionelt og fagligt korrekt og med miljø og sikkerhed for øje.
 2. Alle opgave bliver udført i henhold til information fra kunden. Og bm-service.dk tager ikke ansvar for evt. fejl og mangler heraf.
 3. Ved Yderligere rengøring og bortskaffelse af større mængder affald faktureres kunden normal timepris samt evt. udgifter hertil.
 4. Hvis en opgave evt. bliver forsinket tilkendegiver bm-service.dk hurtigst dette til kunden og prøver for så vidt muligt at kompensere for dette. Samt aftale ny dato for færdiggørelse.
 5. BM-service tager forbehold for forsinket/mangelfuld levering, samt ændringer af moms og afgifter der skyldes uforudsigelige hændelser.
 6. BM-service forbeholder sig ret til at kunne ændre priser og vilkår med 30 dages varsel.
 7. BM-service har taget forbehold for de opgaver der ikke kan blive udført og vil ikke hæfte for evt. ny bestilling af anden håndværker til færdiggørelse af opgave. Eks. BM-service har sagt ja til at udskifte vandmåler/pumpe eller lign. efter udførelse af andet rørarbejde. Hvis det så senere viser sig at BM-service ikke kan udskifte vandmåler/pumpe eller lign, vil BM-service frasige sig alt ansvar til ny bestilling af eks VVS-firma og betaling hertil. BM-service bestiller gerne ny håndværker til færdiggørelse af opgave men hæfter ikke for betaling for arbejde/materialer og lign.
 8. Der vil blive taget betaling for det udførte arbejde. Der vil ikke blive taget betaling for opgaver vi evt. ikke kunne udføre. (se punkt ovenfor)
 1. BM-service fremsender fakturaen pr. mail. Medmindre der er aftalt at faktura skal sendes på anden måde Eks. Post. Hvorved kunden hæfter for dette. Faktura i brevform vil blive pålagt et gebyr på 25kr
 2. Betaling kan ske enten kontant, eller ved netbank, hvorpå BM-service betalingsoplysninger kan findes på regningen eller her på siden. Hvis dette ikke ønskes aftales det ved arbejdets start.
 3. Der er normalt 8 dages betaling frist, med mindre andet er aftalt.
 4. Udfærdigelse af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i timeforbrug, materialeforbrug og eventuelle andre omkostninger.
 5. BM-service vil ved for sen betaling fremsende et rykkergebyr på 100 kr. Forfaldne beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.
 6. Eventuelle parkeringsudgifter vil blive pålagt kunden herunder ikke parkerings afgifter, men almindelige udgifter til køb af p-billet mv.
 1. Normal arbejdstid er 07.00-17.00
 2. Overtidsbetaling: Hverdage efter kl. 17.00 + 50 %. Lørdag og søndag samt helligdage 100 %
 3. Kørselsgebyr dækker materialer i form af brændstof samt diverse små materialer. Kørselsgebyr gør det muligt, at vi kan tilbyde en service, hvor vi kan tage mindre opgaver helt ned til 1 times varighed.
 4. Ved opgaver under en time vil BM-service faktura 1 time + kørselsgebyr.
 5. Aftaler der ligger efter kl. 8.00 på kundens ønske faktureres for normal arbejdstid start kl.8.00
 1. Alle oplysninger vedr. ordrer og kunder behandles fortroligt.
 1. Evt. Fejl og mangler skal tilkendegives hurtigst muligt.
 2. Evt. Fejl og mangler skal senest tilkendegives 2 år efter afsluttet opgave.
 3. Uoverensstemmelser løses ved dialog og i sidste konsekvens efter danske regler og love.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud på en opgave? Skriv til os i dag, så vender vi retur hurtigst muligt.
Du kan også ringe til os.

Simon Fosbæk

Rasmus Straten

Få et uforpligtende tilbud